slide image

Sản Phẩm

  • Busan 18-16-8+Bo+Te

  • Mã SP:
  • lượt xem: 282
  • Giá: liên hệ
  • Mô tả
  • Chi tiết sản phẩm
  • Ý kiến khách hàng

BUSAN là một tổng hợp đa dinh dưỡng, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho giai đoạn: Cây non, thời kỳ kiến thiết cơ bản ra hoa, nuôi dưỡng trái, hạt. Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, phân hóa mầm hoa tốt. Trái phát triển đồng đều, hạn chế thối trái, chắc hạt, to nhân. Bổ sung hợp chất CONTROL Nematode - Harmful Insects: Ngăn ngừa, kiểm soát tối đa các tuyến trùng và công trùng laàm hại bộ rễ. Phát triển bộ rễ tối đa, tăng rễ cám, tăng sức đề kháng, kháng sâu bệnh và các côn trùng gây hại.   

Thành Phần Định Lượng :

NITROGEN (N):             18%

PHOSPHOROUS (P2O5):   16%

POTASH (K2O):                8%

SULPHUR (S):                  6%

BORIC (B2O3): 2000ppm

Cu: 400ppm, Fe: 400ppm, Zn: 400ppm, Mn: 400ppm

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại