slide image

Hỏi đáp

Khắc phục hiện tượng cây ớt chỉ thiên bị rụng lá non, lá đọt bị xoăn lại

Cây ớt chỉ thiên, trồng hơn 1 tháng, lá đọt bị xoăn lại, một số cây bị rụng lá non. Khi bẻ cây ra thấy trong ruột thối đen, cây tóp lại. Đã sử dụng ridomin và anvin và một..